Environmental Social en Governance (ESG)

ESG gaat over hoe wij onze mensen behandelen, welke impact wij hebben op de samenleving om ons heen en hoe wij via onze bedrijfsactiviteiten zorg dragen voor het milieu.

 

Bij Infinigate is het ons beleid om al onze bedrijfsactiviteiten op een eerlijke en ethische manier uit te voeren, wat bijdraagt tot duurzame ontwikkeling.
We willen vertrouwen opbouwen door integriteit, transparantie en een eerlijke handelswijze te betrachten bij alles wat wij doen, inclusief het waarborgen van gelijkheid op onze werkplek en het naleven van de geldende wetgeving.

Onze waarden

Onze mensen zijn onze kracht

We zetten ons in voor een cultuur van diversiteit & inclusie, positiviteit, teamwerk, ondersteuning en persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op wederzijds respect.


Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

We gedragen ons integer, waardig en transparant en dragen verantwoordelijkheid voor onze handelswijze.Milieu- en sociale betrokkenheid

Het beschermen van de planeet is een belangrijke zorg voor Infinigate als bedrijf. We gedragen ons ethisch, ondersteunen de sociale gemeenschap waarin we leven en bevorderen een veilige en gezonde omgeving voor iedereen.
Uitmuntende uitvoering

We zijn gepassioneerd in wat we doen. Wij werken proactief en collaboratief, met de focus op innovatie en klanttevredenheid.
Kader voor duurzaamheid


Ons kader inzake duurzaamheid is opgebouwd rond de tien beginselen van de VN-Global Compact; door deze beginselen in onze processen op te nemen, zorgen wij ervoor dat wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mensen en de planeet nakomen.

Milieu


Ons commitment voor duurzaamheid maakt de weg vrij voor de Infinigate Groep om het juiste te doen en een positieve impact te hebben op het milieu, om zo te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen. Als voorbeeld implementeren we beleid om ons bedrijf en onze manier van werken CO2 vrij te maken.

Maatschappelijke effecten


De Infinigate Groep erkent dat ons succes en onze reputatie nauw verbonden is met het welzijn, de effectiviteit, het gedrag en de vakkundigheid van onze werknemers. We zijn gehecht aan de gelijke behandeling van alle werknemers en aan het bieden van een veilige werkomgeving, vrij van pesterijen en intimidatie, waar iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld.

Bestuur


Het bestuur van de Infinigate Groep houdt samen met de aandeelhouders direct toezicht op onze doelstellingen en zet zich in om ons beleid te verwezenlijken. We investeren in een beter ESG-beleid en doelgerichte rapportage om de voortgang van onze doelstellingen te meten.

Onze doelstellingen

Onze mensen

We investeren in onze werknemers en geven hen de vaardigheden die zij nodig hebben om groei en ontwikkeling te stimuleren. We beschouwen opleiding als een integraal onderdeel van de ontwikkelingsstrategie van ons personeel en streven ernaar dat ons cursusaanbod de leiderschaps-, technische- en persoonlijke vaardigheden van onze werknemers bevordert.

We hebben ons beleid inzake gelijkheid, diversiteit en inclusie bijgewerkt met een jaarlijkse evaluatie om een transparante rapportage te stimuleren.

Het CO2 vrij maken van ons bedrijf

We herzien en actualiseren voortdurend het bedrijfsbeleid, waaronder een beleid voor groene energie dat bepaalt dat alle gebouwen moeten beschikken over een duurzame energiebron. Wij passen ons bedrijfsauto beleid aan om te bepalen dat alle zakelijke kilometers moeten worden gecompenseerd tot netto 0% uitstoot. Wij investeren in technologie om nauwkeurige rapportage mogelijk te maken en meetbare doelen te stellen, met de bedoeling om in 2035 netto 0% uitstoot te bereiken.

Technologie

Wij investeren in technologie ter ondersteuning van ons ESG-programma in overeenstemming met de duurzame doelstellingen van de VN (scope 1, 2 en 3, waaronder de boekhouding van broeikasgassen, TCFD en toekomstige ESRS-rapportage). Door de gegevensanalyse die dankzij de technologie-investering mogelijk is, kunnen wij betere beslissingen nemen en onze invloed maximaliseren.

Leveranciers

We streven naar sterkere relaties met al onze leveranciers, ondersteund door een strategie om onze scope 3-doelstellingen te bereiken, waaronder een herziening van de logistieke processen, met betere leveringsopties voor klanten.

Ons beleid

Gedragsregels

Ethisch gedrag houdt meer in dan alleen het naleven van de wet. Onze code voor ethiek en gedrag (de "Code") beschrijft de fundamentele beginselen, normen en gedragingen die ons in staat stellen onze missie succesvol na te streven, onze doelen te bereiken en onze waarden uit te dragen. 

Meer informatieBeleid inzake milieu, maatschappij en bestuur

De Infinigate Groep stemt haar ESG-beleid af op de 10 principes van de UN Global compact. Door de 10 principes van de United Nation Global Compact (UNGC) te implementeren, willen we niet alleen onze verantwoordelijkheid nemen tegenover onze werknemers, de bescherming van onze planeet en onze gemeenschap, maar ook de basis leggen voor ons succes op lange termijn.

Meer informatie


Beleid inzake gelijkheid, diversiteit en inclusie

Wij hebben een grote verantwoordelijkheid, niet alleen tegenover onze leveranciers en klanten, maar ook tegenover onze werknemers. Wij geloven dat verantwoordelijkheid, vertrouwen en aansprakelijkheid hand in hand gaan om het succes van ons bedrijf te verzekeren. Wij streven ernaar ED&I-factoren te integreren in elk onderdeel van ons bedrijf, om het succes van onze teams en individuele werknemers te garanderen.

Meer informatie

Gedragscode voor leveranciers

Onze kernwaarden omvatten wederzijds respect, partnerschap, integriteit en kwaliteit. Wij bouwen graag langdurige relaties op met leveranciers die deze waarden onderschrijven. De code maakt integraal deel uit van het on-boarding proces voor alle nieuwe verkopers en leveranciers om een ethische en verantwoordelijke keten te creëren.

Meer informatie

Gezondheid en veiligheid

Een goed beleid inzake gezondheid en veiligheid is van fundamenteel belang om een veilige en gezonde omgeving te creëren en bij te dragen tot betere bedrijfsprestaties.

Meer informatie

Verklaring inzake moderne slavernij

Als onderdeel van de IT-distributie erkent de Infinigate Groep dat het een verantwoordelijkheid heeft om moderne slavernij stevig aan te pakken. De organisatie zet zich absoluut in om slavernij, mensenhandel en kinderarbeid in haar bedrijfsactiviteiten te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat haar toeleveringsketens vrij zijn van slavernij en mensenhandel.

Meer informatie

Klachten

Als distributeur met toegevoegde waarde streven wij ernaar onze belanghebbenden waarde op lange termijn te bieden, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Wij moedigen al onze belanghebbenden aan om elke vorm van illegale, onethische en frauduleuze activiteit die niet in overeenstemming is met onze ethische code, in alle vertrouwelijkheid te melden volgens ons klokkenluidersbeleid.

Meer informatie