Infinigate Nederland verwelkomt nieuwe collega in het team: Bart Postema

Infinigate Nederland is trots om Bart Postema als nieuwste aanwinst in het team te verwelkomen. Met zijn ervaring als voormalig Sales Director Benelux bij Sophos, heeft hij het vertrouwen en respect verdiend van Raymond van Kasteel, Managing Director van Infinigate Nederland.

Bart heeft een uitgebreide achtergrond in cybersecurity en heeft tijdens zijn rol als Sales Director en Distributiemanager bij Sophos een sterke professionele relatie opgebouwd met Raymond van Kasteel. Het vertrouwen in Bart's capaciteiten, zijn bewezen ervaring en zijn gedrevenheid waren de drijfveren achter de beslissing om hem deze belangrijke functie toe te vertrouwen.

Raymond van Kasteel, Managing Director van Infinigate Nederland, zegt: "Ik heb Bart leren kennen via onze samenwerking in zijn rol als Sales Director en Distributiemanager bij Sophos. Zijn professionele inzet, expertise en resultaatgerichtheid hebben mij ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om deze belangrijke functie te bekleden. Met zijn ervaring, uitgebreide netwerk en gedrevenheid ben ik ervan overtuigd dat Bart ons zal helpen om onze ambities te verwezenlijken."

Bart neemt de rol van Business Unit Manager op zich bij Infinigate Nederland, waar hij de leiding krijgt over een Business Unit met een team van 10 deskundige cybersecurity professionals. Met zijn waardevolle ervaring, uitgebreide netwerk en gepassioneerde aanpak zal Bart een essentiële rol spelen bij het verwezenlijken van de strategische doelen van Infinigate Nederland.